تبلیغات
ره گم کرده نقشه راه در قلب توست - بوی کباب
تاریخ : چهارشنبه 4 دی 1392 | 02:33 ب.ظ | نویسنده : ره گم کرده


هـر وقتـ مے خواهیمـ بـا سیـّد بـرویـمـ تـوے شهـر قـدمے بـزنیـمـ ،

یـکے دو نفـر جـلوتـر مےرونـد تـا اگـر بوےکـبـابــ شـنیـدنـد خبـرش کـنـنـد !

حـسّـاسـیـّتـ دارد بـه بـوے کبـابـ،حـالـش خـیلـے بـد مـےشـود .

یکـ بـار خـیلـے اصـرار کـردیـمـ کـه چـرا ؟!

گـفتـ : اگـر در میـدان میــن بـودے

و بــه خاطـر اشـتبـاهے چـاشـنےِ میـטּِ فسـفـرے عمــل مےکـرد ،

و دوسـتـتـ بـراے ایـن کـه عمـلیــّاتـ لــو نــرود ،

آن را مـےگـرفتــ زیـر شـکـمـش و ذرّهـ ذرّهـ آبـ مـےشـد

و حتــّے داد نـمـےزد

و از ایـن ماجــرا فقـط بــوے گوشـتـ کبـابـ شـده تــوے فضــا مـےمـانـد ،

تــو بـه ایــن بـو حسـّاس نمـےشــدے ؟


برچسب ها: بوی کباب، شهید، نورافکن،

  • گلوله
  • بک لینک
  • تیم بلاگ
  • دست نویس