تبلیغات
ره گم کرده نقشه راه در قلب توست - انتظار چیست و وظایف منتظران چیست؟
تاریخ : چهارشنبه 29 آبان 1392 | 04:02 ب.ظ | نویسنده : ره گم کرده
انتظار چیست ؟
در فرهنگ اهل بیت ( ع ) انتظار نه صرفاً یک حالت روانی ، بلکه از
مقوله عمل میباشد . پس اگر انتظار یک عمل است ، منتظر هم باید عامل
باشد . اگر منتظران با وظایف خود آشنا نباشند و به آن عمل نکنند ، تاریخ
تکرار خواهد شد و همان گونه که در زمان امام حسین ( ع ) شیعیان فراوانی
وجود داشتند و لیکن از میان آنها 72 نفر به وظیفه خود عمل کردند و لذا
امام ( ع ) تنها ماند و ............. در زمان غیبت نیز چنانچه شیعیان به وظایف
خود عمل نکنند ، امام زمانشان تنها خواهد ماند و ظهورش به تاخیر خواهد
افتاد .
و حال وظایف کدامند :
1 - معرفت و شناخت امام زمان ( عج )
یک سوال: آیا زیارت جمکران و نماز حضرت صاحب الزمان ( عج ) را
تنها بعنوان ابزاری برای در خواست حوائج مادی و زود گذر انجام میدهیم و
امام را برای خود میخواهیم ؟ یا با شناخت نسبت به مقام و مرام آن حضرت
، کمبود بزرگی را در حیاط بشری امروز احساس و بدنبال وظیفه میگردیم تا
با انجامش به بهترینها برسیم ؟
2 - محبت به امام:
برخى از جلو ههاى محبت از این قرارند:
- یاد حضر ت
- دعا براى سلامتى و ظهور حضر ت
- صدقه دادن براى سلامتى حضرت
- تقدم خواست او بر خواست خود
- تلاش در کسب رضایت او....

اعمال و رفتار و گفتار منتظر بایستى بر وفق رضاى محبوب باشد. منتظر باید
ببیند، امام چه م ىپسندد. آیا از کار او راضى است یا نه؟
- تجدید بیعت
- اظهار ناراحتى از فرا ق
3 - اطاعت
-4 تأسی
برخى از صفات حضرت که در آنها باید به ایشان تاسی نمود عبارتند از:
- تقوا
- عبادت
- سخت کوشى و جهاد
- زهد
- عدالت
- سخاوت
- موضع گیرى در برابر بدع تها
- نصیحت و خیرخواهى
- صبر و بردبارى
وظایف اجتماعى
این وظایف در دو بخش قابل بررسى است:
الف - وظایف مردمى ب - وظایف حاکمیت
الف - وظایف مردمى عبارتند از:
-1 دفاع و حمایت از حرکت هایى که در جهت اهداف حضرت باشد مثل
انقلاب اسلامى ایران
-2 تکریم و بزرگداشت نام و یاد حضرت از راههاى:
- قرار دادن موقوفات
- برقرارى مجالس بزرگداشت (جشن ها، دعاى ندبه،...)
- شرکت در مجالس بزرگداشت
ب - وظایف نهادهاى حکومتى:
- نصیحت و خیرخواهى
- صبر و بردبارى
وظایف اجتماعى
این وظایف در دو بخش قابل بررسى است:
الف - وظایف مردمى ب - وظایف حاکمیت
الف - وظایف مردمى عبارتند از:
-1 دفاع و حمایت از حرکت هایى که در جهت اهداف حضرت باشد مثل
انقلاب اسلامى ایران
-2 تکریم و بزرگداشت نام و یاد حضرت از راههاى:
- قرار دادن موقوفات
- برقرارى مجالس بزرگداشت (جشن ها، دعاى ندبه،...)
- شرکت در مجالس بزرگداشت
ب - وظایف نهادهاى حکومتى:
- بسط فرهنگ مهدویت، از طریق راه کارهاى مناسب در:
- جهان (مسلمین و غیر مسلمین)
- ایران
-2 تئوریزه کردن فرهنگ مهدویت: از آن جایى که امروزه تئوریهاى
داغ « جهانى شدن » مختلفى در مورد پایان تاریخ مطرح است و تنور بحث
مى باشد، بایستى حکومت جهانى امام زما نعلیه السلام را با عنوان بهترین
تئورى و کارآمدترین گزینه براى پایان تاریخ، به جهانیان معرفى کرد.
-3 ارائه الگوهاى مناسب از حکومت دینى به جهانیان، تا اینکه در پرتو آن،
جامعه جهانى به حکومت مهدوى علاقه مند شده و مهیاى آن گردد.
-4 فراهم ساختن زمین ههاى مردمى براى ظهور حضرت
-5 شناسایى اهداف حکومت جهانى (مانند: عدالت، بسط معنویت، امنیت،
رفاه،...) و تلاش در بدست آوردن راه کارهاى مناسب براى نزدیک شدن به
آن اهداف.
-6 نیروسازى
کارگرى منتظر واقعى است که به این نیت تلاش و کار م ىکند که جامعه اى
با پایه هاى قوى اقتصادى و در خور حکومت امام مهد ىعلیه السلام بسازد.
معلم و استادى منتظر واقعى است که به این نیت درس بدهد که شاگردانى
تربیت کند تا بازوان پرتوانى در حکومت جهانى باشند.
دانش آموزى، منتظر واقعى است که درس بخواند تا در عصر ظهور بتواند
بارى از دوش حضرت بردارد.
پدر و مادرى، منتظر واقعى است که فرزندان خود را به گون هاى تربیت کند
که در خدمت اهداف حضرت باشند.
دانشجویى منتظر واقعى است که فرا گرفتن تخصص خود را براى حکومت
جهانى و تحمل مسئولیتى در آن جایگاه، قرار دهد.
روحانى اى منتظر واقعى است که در مواعظ خود، مردم را تشنه و مهیاى
برقرارى حکومت جهانى نماید.
چنانچه مردم از اولین روزهاى سیاه غیبت با حال تباه خود آشنا مى شدند،
عصر ظلمت اینگونه طولانى نم ىشد.
همه مردم، بالاخص کسانى که داراى وظیفه بیان این گونه مسائل بود هاند و
از گفتن آن غفلت یا تغافل ورزید هاند، باید سخت غمگین و شرمسار باشند.
چرا ما به وظیف ههاى دوران غیبت عمل نم ىکنیم؟
پاسخ این سؤال آن است که ما به عصر غیبت خو گرفته ایم و به تیرگى ها و
تاریکى ها عادت نمود هایم.
اعتیاد و خو گرفتن انسان به هر چیزى، مانند مسئله فطرت و طبیعت ، انسان
را به سوى آن جذب مى کند، به طورى که گویى اراده و اختیار را از او
گرفته است.
این قدرت را خدا به انسان داده تا با خو گرفتن به خوبى ها بدون زحمت به
سوى آنها جذب شوند و از بد ىها کناره گیرند.
از طرفی : انتظار را هم از نظر فرهنگی معنا کرده اند، هم از نظر نظامی.
حضرت آیت الله جوادی آملی فرمودند: از نظر نظامی آن است که انسان
خود را آماده دفاع از ولی خدا گرداند حتّی اگر شده با یک تیر! اما از نظر
فرهنگی، هم باید به احیای خود بپردازد و هم به احیای دیگران. خود را از
گناهان پاك گرداند و از معاصی الهی دور نگه دارد و نیز کمک کند تا
دیگران نیز با اهل بیت آشنا شوند و معارف الهی را دریابند.
از برترین اقسام یاری امام زمان(ع)، دعا در تعجیل فرج آن حضرت است و
بدیهی است که از شرایط استجابت دعا، تقوا است.
چگونه می توان از امام غایب بهره مند شد؟ امام معصوم وظیفه هدایتی خود
را به دو گونه اعمال م یکند: 1. هدایت به معنای ارائ ه طریق 2. هدایت به
معنای ایصال به مطلوب. امام برای اجرا و اعمال هدایت نوع اول نیاز به
حضور فیزیکی در میان مردمان دارد؛ اما برای هدایت نوع دوم نیازی به
حضور جسمانی و مراود ه حضوری با مردم ندارد.
به تعبیر دیگر، باید دانست که وظیفه امام در بیان صوری معارف و راهنمائی
ظاهری مردم خلاصه نمی شود؛ بلکه امام همانطور که وظیفه راهنمایی
ظاهری مردم را به عهده دارد همچنان ولایت و رهبری باطنی اعمال را نیز
بر عهده دارد و اوست که حیات معنوی مردم را تنظیم م یکند. بدیهی است
که حضور یا غیبت جسمانی امام در انجام وظیفه هدایتی نوع دوم تأثیری
ندارد؛ زیرا امام از راه باطن به نفوس و ارواح مردم اشراف و اتصال دارد
اگرچه از چشم جسمانی ایشان پنهان است. (محمد حسین طباطبایی، شیعه
.( در اسلام، ص 152

برچسب ها: انتظار، مهدویت، امام زمان، منتظران،

  • گلوله
  • بک لینک
  • تیم بلاگ
  • دست نویس